نشانگر جای انگشت

آموزش ساخت ویولن

نشانگر جای انگشت
02

از آنجا که تشخیص صدای صحیح نت ها توسط هنرجویان مبتدی امکانپذیر نیست، پیدا کردن جای صحیح انگشتها و به خاطر سپردن آن بسیار دشوار می نماید.

حتی برخی هنرجویان پیشرفته تر که انگشت گذاری را به صورت نسبتا صحیح انجام می دهند قادر به شناسایی نام نت مربوطه (خصوصا درپوزسیون های بالاتر) از روی جای انگشت نیستند. چسباندن موقتی برچسب نشانگر بر روی گریف به هنرجویان در شناسایی سریعتر صداهای اصلی و نام نت کمک می نماید.

 

cardt