میامکس ۲۰۱۶

عکس های حضور امیر طاهری در نمایشگاه بین المللی میامکس ۲۰۱۶ – برای مشاهده تمامی عکس ها روی عنوان کلیک کنید

 

 

photo_2016-09-06_01-21-35

 

 

بیشتر بخوانید

نمایشگاه بین المللی

عکس های حضور امیر طاهری در نمایشگاه بین المللی – برای مشاهده تمامی عکس ها روی عنوان کلیک کنید

 

 

نمایشگاه بین المللی
نمایشگاه بین المللی

بیشتر بخوانید

مدارک امیر طاهری

مدارک استاد امیر طاهری

مدارک
مدارک

میامکس ۲۰۱۱

میامکس ۲۰۱۱

میامکس 2011
میامکس ۲۰۱۱

4315 4316 4317 4318 IMG_0136 IMG_0140 IMG_2533 IMG_2534 IMG_2536 IMG_2542 IMG_2559 IMG_2561 IMG_2564 IMG_2571 IMG_2573 IMG_2574 IMG_2584 IMG_2585 IMG_2586 IMG_2587 IMG_2588 IMG_2589 IMG_2591 IMG_2593 IMG_2597

میامکس ۲۰۱۴

عکس های حضور امیر طاهری در نمایشگاه بین المللی میامکس ۲۰۱۴ – برای مشاهده تمامی عکس ها روی عنوان کلیک کنید

 

 

میامکس 2014
میامکس ۲۰۱۴

 

بیشتر بخوانید