کارگاه ویولن دست ساز طاهری

۵/۵

ویژگی های ویولن دست ساز

کیفیت چوب

بهترین چوب برای ساخت ویولن و قطعات مرتبط آن

رنگ چوب

سایز ویولن

در هنگام خرید ویولن دست ساز به سایز آن توجه کنید.

متن سربرگ خود را وارد کنید

مدارک و گواهینامه ها

متن سربرگ خود را وارد کنید

برای مشاوره ساخت ویولن دست ساز تماس بگیرید.